图片展示
图片展示
图片展示

Contact: Mr. Zhu

Tel:0754-82203833

Mailbox:zephone@126.com

Site:www.zephone.cn

Add:No. 133, 2 street, Hua Lan Lou, Sima Road, Puxi Road, Chaoyang District, Shantou.

Contact:Mr. Zhu

Phone:0754-82203833

Mailbox:zephone@126.com

Address:No. 133, 2 street, Hua Lan Lou, Sima Road, Puxi Road, Chaoyang District, Shantou.

Contact: Mr. Zhu

 

Phone: 0754-82203833

 

Mailbox: zephone@126.com

 

Address: No. 133, 3rd floor, Hua Lan building, 2 Sima Road, Shantou, Guangdong.